การบริการข้อมูล API

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#รายละเอียดUrlMethodParameterHeader
1จำนวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนสะสมถึงปัจจุบันhttp://aginfo.oae.go.th/bigdata/api?key=getkey-
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari